شهاب … شناسایی هوشمند الگوهای بصری

فعال در حوزه پردازش تصویر و بینایی ماشین

شرکت پردازشگران شهاب (شناسایی هوشمند الگوهای بصری) با هدف ارتقاء دانش فنی و بومی سازی سامانه های پردازشی هوشمند در حوزه‌های مختلف پردازش تصویر و بینایی ماشین در سال 1394 آغاز به کار کرد. این شرکت قبلا به صورت هسته پردازشی متشکل از یکی از اساتید دانشگاه صنعتی شاهرود و تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعال بود و برخی فعالیتهای این هسته در سایت FarsiOCR.ir لیست شده است. این سایت از سال 1387 مشغول سرویس دهی بوده و پروژه های متعددی برای شرکتهای خصوصی و دولتی از این طریق انجام شده است.

توانایی های ما

نویسه خوان نوری - OCR
نویسه‌خوان نوری
بینایی ماشین - machine vision
بینایی ماشین
پردازش تصویر

نرم افزار مدیریت پارکینگ

ادامه

برخی از مشتریان ما