دی ۱۳۹۵

نسخه جدیدی از کتابخانه تشخیص پلاک شهاب، با قابلیت اتصال همزمان به حداکثر 10 دوربین به بهره برداری رسید. این نسخه با بازبینی اساسی کدهای کتابخانه و تغییراتی در ساختار...

بیستر بخوانید

کتابخانه آشکار سازی آتش شاید فردا دیر باشد! آشکار ساز آتش [crayon-5c6b7b011be66804752649/]  C ++C #C Delphi http://Arrayکتابخانه تشخیص آتش، یک کتابخانه نوشته شده با ++C و OpenCV است که با تحلیل تصویر دریافتی از دوربین و ترکیب تکنیک های پردازش...

بیستر بخوانید