آشکارسازی آتش Tag

کتابخانه آشکار سازی آتش شاید فردا دیر باشد! آشکار ساز آتش [crayon-5c6bd150cd914034838303/]  C ++C #C Delphi http://Arrayکتابخانه تشخیص آتش، یک کتابخانه نوشته شده با ++C و OpenCV است که با تحلیل تصویر دریافتی از دوربین و ترکیب تکنیک های پردازش...

بیستر بخوانید