خرداد ۱۳۹۷

آشنایی با بینایی انسان  قبل از این که به کتابخانه  OpenCV بپردازیم بهتر است بپرسیم چرا این توابع در وهله ی اول ساخته شده اند؟ دانستن چگونگی کارکرد بینایی انسان جهت...

بیستر بخوانید

ساتپا مخفف «سامانه تشخیص پلاک ایرانی» است. این کتابخانه تشخیص پلاک به زبان ++C نوشته شده و در سایر زبانها به صورت DLL قابل استفاده است. منشاء این کتابخانه به...

بیستر بخوانید

بینایی ماشین علمی است که به سرعت در حال پیشرفت است.امروزه میلیون ها موبایل در دست انسان ها قرار گرفته است.قدرت پردازشی کامپیوترها در حال افزایش است.الگوریتم های بینایی رشد...

بیستر بخوانید