نویسنده: مدیر سایت

ساتپا مخفف «سامانه تشخیص پلاک ایرانی» است. این کتابخانه تشخیص پلاک به زبان ++C نوشته شده و در سایر زبانها به صورت DLL قابل استفاده است. منشاء این کتابخانه به...

بیستر بخوانید

مدتی پیش، نسخه ۳٫۳ کتابخانه بینایی ماشین و پردازش تصویر OpenCV منتشر شد. مهمترین تغییرات شامل یادگیری عمیق (ماژول DNN)، سازگاری با استاندارد C++11، اضافه شدن بهینه سازیهایی مبتنی بر...

بیستر بخوانید