تشخیص پلاک خودرو

ساتپا مخفف «سامانه تشخیص پلاک ایرانی» است. این کتابخانه تشخیص پلاک به زبان ++C نوشته شده و در سایر زبانها به صورت DLL قابل استفاده است. منشاء این کتابخانه به...

بیستر بخوانید