محصولات

[gallery link="file" columns="1" size="large" ids="6060,6059"] یکی از کاربردهای بینایی ماشین، استفاده از آن به منظور هوشمندسازی پدیده هاست و برای هوشمندسازی، پایگاه داده های تصویری و ویدیویی استاندارد، کاربرد درخور توجهی...

بیستر بخوانید