سامانه شناسایی چهره

آشکارسازی و تشخیص چهره، از موضوعاتی است که پیشینه تحقیقاتی آن به حدود چهل سال می‌رسد و همچنان هم در فاز تحقیقات و هم در فاز تجاری مورد توجه بسیاری از محققین و شرکتهای فعال در این زمینه است. بحث آشکارسازی چهره به این معناست که در یک تصویر موقعیت چهره یک یا چند فرد آشکار شود. نمونه ای از این کارکرد در تصویر زیر دیده می شود:

آشکارسازی چهره face detection

در بحث شناسایی چهره، تصویر یک چهره باید شناسایی شود، به این معنی که مشخص شود این فرد کیست. در این حالت ما تصاویر چهره‌ی مجموعه ای از افراد را در اختیار داریم و با ورود یک فرد، تصویر چهره او باید تشخیص داده شود. این موضوع برای سامانه های احراز هویت سازمانها خیلی مهم است و در کنار سامانه هایی مثل تشخیص اثر انگشت و یا احراز هویت با کارت هوشمند، می تواند به عنوان یک سامانه جایگزین یا تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

شناسایی چهره - Face Recognition - احراز هویت با تصویر چهرهپروژه تولید سامانه احراز هویت با استفاده از چهره و کتابخانه شناسایی چهره، از پروژه های اولویت دار شرکت شهاب بوده و انشاءالله تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

Save

Save

Save

0/5 ( 0 نظر )
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.