رباتیک

لغزندگی ربات ها هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی در کنترل حرکت ربات ها : بررسی حالت لغزندگی

این پژوهش به بررسی ربات غیر هولونومیک در یک وضعیت لغزنده می پردازد، یعنی در شرایطی که اعمال کنترل، نتیجه رضایت بخشی را به همراه نخواهد داشت. این پژوهش به بررسی مواردی می پردازد که در آن یک یا چند چرخ تحت تأثیر لغزندگی قرار دارند. از یک الگوریتم هوش …

بیشتر بخوانید »