متقاضیان همکاری با شرکت شهاب

متقاضیان همکاری با شرکت شهاب

لطفا با دقت و صداقت فرم زیر را پر کنید

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
آدرس ایمیل
محل سکونت
تاریخ تولد
1. آیا امکان حضور فیزیکی در شهر شاهرود (محل شرکت) دارید؟ این موضوع اهمیت زیادی دارد و سایر پاسخهای شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
2. وضعیت تحصیلی خود را بیان کنید (رشته تحصیلی، معدل و اینکه فارغ التحصیل شده اید یا دانشجو هستید؟)
3.
به چه صورت تمایل دارید با شرکت کار کنید؟
4. به چه زبانهای برنامه نویسی تسلط دارید؟
5.
با کدامیک از IDEهای زیر  کار کرده اید؟
6.
با کدام یک از کتابخانه های زیر کار کرده اید؟
7. برای چه سیستم عاملهایی برنامه نویسی کرده اید؟
8.
تاکنون پروژه های برنامه نویسی داشته اید؟ توضیح دهید
9. چه میزان به پایگاه داده SQL Server تسلط دارید؟
10. با چه نوع پایگاه داده های دیگری آشنایی دارید؟
11. در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین چه تواناییهایی دارید؟
12. آیا در زمینه حسابداری و مالیات و بیمه، تجربه یا مدرکی دارید؟ (در صورت تمایل برای استخدام در این حوزه ها، به این سوال پاسخ دهید)
13.
سایر تواناییها و اطلاعاتی که فکر می کنید مفید است را بیان کنید (حقوق مورد انتظار، میزان تحصیلات، رشته، گرایشهای فرهنگی و ...)

14. میانه تان با نماز چگونه است؟