آشکارسازی آتش Tag

کتابخانه تشخیص آتش آشکار ساز آتش [crayon-5cc2fc1f4bbc2295722506/]  C ++C #C Delphi https://shahaab-co.ir/wp-content/uploads/2017/01/FIRE-Demo.mp4کتابخانه تشخیص آتش، یک کتابخانه نوشته شده با ++C و OpenCV است که با تحلیل تصویر دریافتی از دوربین و ترکیب تکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی،...

بیستر بخوانید