تشخیص چهره Tag

لوگو کتابخانه تشخیص چهره شرکت شهاب

کتابخانه تشخیص چهره روبینا

کتابخانه نرم افزاری تشخیص چهره روبینا کتابخانه نرم افزاری روبینا سامانه تشخیص چهره روبینا جهت شناسایی و کنترل تردد افراد، در سازمان ها، ادارات، بانک ها و ارگان هایی که به نوعی با...

بیستر بخوانید

کتابخانه تشخیص لبخند

امروزه تکنولوژی تشخیص احساس کاربردهای گسترده ای در حوزه های مختلف پیدا کرده است. این تکنولوژی همانطور که در حوزه سلامت می تواند به فرآیند تشخیص بیماری کمک کند، در...

بیستر بخوانید

سامانه شناسایی چهره

تعریف آشکارسازی و بازشناسی چهره آشکارسازی و تشخیص هویت چهره، از موضوعاتی است که پیشینه تحقیقاتی آن به حدود چهل سال می‌رسد و همچنان هم در فاز تحقیقات و هم در...

بیستر بخوانید