درباره شرکت شهاب Tag

شرکت نرم افزاری شهاب

شرکت دانش بنیان شهاب درباره ما شرکت پردازشگران شهاب (شناسایی هوشمند الگوهای بصری) با هدف ارتقاء دانش فنی و بومی سازی سامانه های پردازشی هوشمند در حوزه‌های مختلف پردازش تصویر و بینایی...

بیستر بخوانید