سامانه کنترل تردد با قابلیت پلاکخوانی

سامانه کنترل تردد با قابلیت پلاکخوانی

نرم افزار مدیریت تردد شهاب با قابلیتهای ویژه مخصوص مجتمعهای مسکونی به بهره برداری رسید. این نرم افزار از موتور هوشمند تشخیص پلاک ستـپا بهره می برد و قابلیتهای زیر را داراست:

  • امکان تعریف مالکین (نام، توضیحات و تصویر مالک) به تعداد دلخواه

  • امکان تعریف خودرو به تعداد دلخواه

  • امکان تخصیص یک یا چند خودرو به هر یک از مالکین

  • اتصال خودکار به دوربین تشخیص پلاک

  • پردازش خودکار جریان (stream) دوربین و شناسایی پلاک به محض قرارگیری خودرو

  • ذخیره سازی اطلاعات تردد (تاریخ و ساعت ورود، مجاز بودن خودرو، تصویر پلاک، رشته پلاک و تصویر کامل خودرو)

  • امکان تعریف کاربران در سطوح مختلف

  • امکان تهیه گزارش در بازه های مورد علاقه

نرم افزار مدیریت پارکینگ مجتمع مسکونی سامانه مدیریت تردد مجتمع مسکونی

Save

Save

بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت