سامانه کنترل تردد با قابلیت پلاکخوانی

سامانه کنترل تردد با قابلیت پلاکخوانی

امتیاز دهید :

نرم افزار مدیریت تردد شهاب با قابلیتهای ویژه مخصوص مجتمعهای مسکونی به بهره برداری رسید. این نرم افزار از موتور هوشمند تشخیص پلاک ستـپا بهره می برد و قابلیتهای زیر را داراست:

  • امکان تعریف مالکین (نام، توضیحات و تصویر مالک) به تعداد دلخواه

  • امکان تعریف خودرو به تعداد دلخواه

  • امکان تخصیص یک یا چند خودرو به هر یک از مالکین

  • اتصال خودکار به دوربین تشخیص پلاک

  • پردازش خودکار جریان (stream) دوربین و شناسایی پلاک به محض قرارگیری خودرو

  • ذخیره سازی اطلاعات تردد (تاریخ و ساعت ورود، مجاز بودن خودرو، تصویر پلاک، رشته پلاک و تصویر کامل خودرو)

  • امکان تعریف کاربران در سطوح مختلف

  • امکان تهیه گزارش در بازه های مورد علاقه

نرم افزار مدیریت پارکینگ مجتمع مسکونی سامانه مدیریت تردد مجتمع مسکونی

Save

Save

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت